Резерват Ускето

Обявена за защитена местност през 1992г. с площ от 1.9ха. Намира се в Дългиделския участък на Западна Стара планина, на 1550м н. в. и представлява естествена вековна смърчова гора, остатък от съществуващите някога тук иглолистни гори. Биоразнообразието в този район все още не е проучено.
Резерват Ускето