Магурата

   На още 18км след Белоградчик, в близост до с. Рабиша и Рабишкото езеро се намира пещерата  Магура – една от най-красивите и е сред най-големите пещери в България.  Общата дължина на галериите и е 2,5 км, от които 1,4км благоустроени, постоянна температура в пещерата 12-13 С, а в вътрешността и поради идеалните и много близки условия до тези в областта Шампания, се произвежда (по естествен път) и отлежава пенливо вино. По стените могат ясно да се видят около 700 рисунки, от няколко исторически епохи. Тя е единствената по рода си пещера в югоизточна Европа и това е най-ценното наследство оставено от обитателите и единствените запазени и до днес творения на на изкуството на хората от бронзовата епоха.
 

Пещерата и районът около нея са обявени за природна забележителност.

Магурата