Празници

Като всяка една местност и в  община Георги Дамяново има много празници, събираща хора от района и цяла България.

Ивановден - изпълнява се обичай къпане за здраве в с. Копиловци;
1 март – Ден на самодееца;
8 март – концерти на самодейците от читалищата в общината;
22-ри март – концерт по повод първият ден от пролетта;
М. август – празник на Балкана, събиращ десетки хиляди посетители в балкана над с. Копиловци;
15-ти август - празник на Лопушански манастир „Св. Йоан Кръстител“;
22-ри септемви – празник на община Георги Дамяново.